Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging de Driehoek.

1. Lidmaatschap:
Door lid te worden van Ondernemersvereniging de Driehoek verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Contributie:
De jaarlijkse contributie dient tijdig te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan het lidmaatschap worden opgeschort of beëindigd. De betaaltermijn staat op de factuur die je ontvangt.

3. Verplichtingen:
Leden dienen zich te houden aan de gedragscode en statuten van de vereniging. Het is belangrijk om respectvol met medeleden om te gaan en bij te dragen aan een positieve en constructieve sfeer binnen de vereniging.

4. Privacy:
Ondernemersvereniging de Driehoek respecteert de privacy van haar leden en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor verenigingsdoeleinden en zullen niet worden gedeeld met derden zonder toestemming.

Alleen een lid kan de ledenlijst inzien, daarvoor krijgt hij/zij eenmalig na inschrijving een link naar de ledenlijst.

5. Aansprakelijkheid:
Ondernemersvereniging de Driehoek is niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen tijdens verenigingsactiviteiten. Leden dienen zelf zorg te dragen voor een passende verzekering.

6. Geschillen:
Eventuele geschillen zullen in goed overleg worden opgelost, waarbij het belang van de vereniging en haar leden voorop staat.

Door lid te worden van Ondernemersvereniging de Driehoek verklaart u akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden.