Arbeidsmigrantenhuisvesting

Personen die zich hiermee bezighouden:
Alette, Barend Jan, Ferdinand en eerder ook Lyda

In de periode van december 2023 tot maart 2024 heeft er in gemeente Dronten veel communicatie plaatsgevonden over de huisvesting van arbeidsmigranten. Tijdens deze periode heeft OVDD gesprekken gevoerd met de gemeente over de specifieke aspecten van het huisvesten van arbeidsmigranten op industrieterreinen. Hierbij is ook verwezen naar het manifest arbeidsmigranten uit 2021.

Meer informatie (vanuit Gemeente Dronten): Arbeidsmigrantenhuisvesting – Gemeente Dronten

Verdiepende bronnen (onderstaande links verwijzen naar pagina’s op onze oude website en zijn nog niet te vinden op de nieuwe website):

Partijen ondertekenen manifest verbetering huisvesting arbeidsmigranten – Gemeente Dronten (juli 2021)

OVDD.nl – Plannen voor huisvesting 268 arbeidsmigranten aan Roodbeenweg (22 juli 2021)

OVDD.nl – Reactie op communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten (5 december 20230

OVDD.nl – Brief OVDD aan gemeenteraad m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten (12 December 20230

OVDD.nl – Informatieavond voor ondernemers n.a.v. aangehouden raadsvoorstel (16 februari 2023)

OVDD.nl – 19 maart: informatieavond over arbeidsmigrantenhuisvesting (7 maart 2024)

OVDD.nl – Huisvesting arbeidsmigranten | Opnieuw brief OVDD aan de raad en het College (13 maart 2024)

OVDD.nl – Studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting (22 maart 2024)

Meer artikelen bekijken