Over OVDD

 

Lid zijn van Ondernemersvereniging De Driehoek biedt een ontmoetingsplek met andere ondernemers, gericht op belangenbehartiging, netwerken en kennis delen. Het is een platform voor gemeenschappelijke belangenbehartiging met en naar de gemeente / regio / provincie / landelijk.

 

OVDD is een vereniging voor ondernemers, die wordt bestuurd door ondernemers. Bij ons staat het algemeen belang van de ondernemers uit de Gemeente Dronten centraal in onze organisatie. Het primaire doel van OVDD is om een nog beter ondernemersklimaat te creëren in de gemeente Dronten. OVDD is van mening dat voldoende economische kracht en economische groei een verantwoordelijkheid is van politiek en bedrijfsleven. Daarom zijn wij continu in gesprek met de gemeente, provincie en andere organisaties. Daarnaast spreken wij met andere organisaties, zoals VNO-NCW en MKB, door zitting te nemen of te participeren in het bestuur.

Onze activiteiten zijn er dan ook op gericht om de economische bedrijvigheid in de gemeente Dronten te bevorderen. Onze activiteiten zijn altijd gericht op één of meer van de drie pijlers: netwerken, kennis delen en/of belangebeharting.

OVDD hoort graag uw mening, zodat wu uw stem kunnen laten horen. Heeft u vragen aan de gemeente, provincie of andere partijen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op: info@ovdd.nl of 06 82 69 59 70.

Missie OVDD

OVDD behartigt de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Dronten met betrekking tot de ontwikkeling van overheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Dit doet zij onder andere door het stimuleren van samenwerkingen tussen ondernemers en overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen, kennis te delen en een netwerkplatform te bieden. Met als doel een positief ondernemersklimaat te creëren in gemeente Dronten.

Visie OVDD

OVDD wil een positieve bijdrage leveren aan een gezond ondernemersklimaat in de gemeente Dronten. Dit wil zij doen door:

1. hét herkenbare en centrale aanspreekpunt te zijn voor ondernemers en stakeholders m.b.t. overheidsbeleid-ontwikkeling ten behoeve van het ondernemersklimaat in de gemeente Dronten;

2. met een sterke achterban en betrokken partners op basis van samenwerkingen invloed uit te oefenen op het gebied van overheidsbeleid-ontwikkeling die ondernemers raakt;

3. een open houding te stimuleren van de bestuursleden en het verenigingsmanagement en de menselijke factor in alle opzichten niet te vergeten, zowel richting ondernemers, stakeholders als overheid;

4. kennis te delen via events, netwerkplatformen en de website (inhoudelijk interessante onderwerpen). 

Contributie met ingang van 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2018 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

Klein lidmaatschap            (0 t/m 4.9 FTE)       € 160 per kalenderjaar
Middelgroot lidmaatschap (5 t/m 24.9 FTE)     € 265 per kalenderjaar
Groot lidmaatschap           (25 FTE en meer)   € 400 per kalenderjaar
Donateurs                                                         € 500 per kalenderjaar

De nieuwe bedragen en indeling gelden vanaf 2019. Het lidmaatschap loopt van januari tot januari. Opzeggen kan tenminste 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar.

Vul het formulier in en word lid van de grootste ondernemersvereniging van de gemeente Dronten

Contact

Ondernemersvereniging De Driehoek
info@ovdd.nl

Verenigingsmanagement

Tineke Stuifzand
Parksingel 61
8256 GG Biddinghuizen
T 06 - 82 69 59 70

IBAN: NL59 ABNA 0471 2881 60

Volg ons

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Sitemap

Home
Netwerken
Belangenbehartiging
Actueel
Over OVDD
Leden
Contact
Inloggen Mijn OVDD

Lid worden

Investeer vandaag nog in een interessant netwerk van ondernemers in uw eigen gemeente Dronten: word lid van de OVDD!

Nu lid worden

Suggesties

Heeft u suggesties voor de OVDD? Of heeft u nieuws voor op de website? Laat het ons weten via info@ovdd.nl

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren