Onze kernwaarden

Belangenbehartiging

Door de collectieve belangen van onze leden te vertegenwoordigen bij overheden en andere relevante partijen, heeft OVDD invloed op zaken als wet- en regelgeving, lokale economie en infrastructuur.

Netwerken

Het opbouwen van waardevolle relaties met andere professionals biedt niet alleen nieuwe zakelijke kansen, maar kan ook leiden tot kennisdeling, samenwerkingen en groei van het klantenbestand. 

Kennis delen

Wij zijn dé kennis partner voor ondernemend Dronten. Door kennis te delen kunnen nieuwe ideeën ontstaan en kan innovatie worden gestimuleerd. Ook weet jij precies wat er in onze regio gebeurt.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is een cruciale taak van een ondernemersvereniging.
Door de collectieve belangen van haar leden te vertegenwoordigen bij overheden en andere relevante partijen, kan de vereniging invloed uitoefenen op zaken als wet- en regelgeving, lokale economische ontwikkelingen en infrastructuur. Zo zet de vereniging zich in voor positieve veranderingen die de leden en de bredere zakelijke gemeenschap ten goede komen.

Waarom is dit interessant voor mij?

Er wordt voor jou als ondernemer opgekomen voor je belangen en OVDD kan invloed uitoefenen op beleidsmakers en wetgevers.
Zo kan ze waardevolle informatie verstrekken en lobbyen voor beleidsveranderingen die gunstig zijn voor ondernemers en het ondernemersklimaat.

Belangenbehartiging kan ook helpen bij het opbouwen van waardevolle zakelijke netwerken en het delen van kennis en ervaringen met andere ondernemers. Door lid te zijn van OVDD kun je als ondernemer samenwerken met andere bedrijven om gezamenlijke doelen te bereiken.

Voorbeelden van belangenbehartiging

Samen aan tafel

Met Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, MKBNederland Regio Zwolle, gemeente Dronten en OVDD

Arbeidsmigrantenhuisvesting

Personen die zich hiermee bezighouden:
Alette, Barend Jan, Ferdinand, en eerder ook Lyda 

Personen die bezig zijn met dit thema

Barend Jan Kroese

Vice voorzitter / Vestigingslocaties ondernemers

Dit houdt in het kort in dat ik voor onze achterban/leden alles volg met betrekking tot ontwikkeling van de bedrijventerreinen in gemeente Dronten. Daarnaast probeer ik (potentiële) ondernemers die zich in onze gemeente willen vestigen in contact te brengen met de juiste instanties en organisaties die hen verder helpt om uiteindelijk een keuze voor vestiging in onze gemeente te maken.

(Sub)onderwerpen die hierbij veelal aan de orde komen zijn:

–          Grondlocaties en grondprijzen
–          Bestemmingsplannen
–          Netcongestie
–          Parkmanagement
–          Arbeidsmarkt / Opleidingen / Scholing
–          Etc.

Sommige van bovenstaande sub onderwerpen vallen onder speerpunten van andere bestuursleden. Uiteraard worden deze dan ook ingeschakeld om hun expertise hieromtrent uiteen te zetten.

Alette van de Berg

Voorzitter / Duurzaamheidsvraagstukken

Ik geloof sterk in de kracht van teamwork en transparante communicatie.
Als bestuursvoorzitter werk ik nauw samen met andere besturen zoals de bedrijvenkringen in omliggende Gemeentes, VNO-NCW en de Gemeente Dronten om zo onze doelstellingen te bereiken en waarde te creëren voor onze leden.

Mijn speerpunten binnen OVDD zijn dan, naast het voorzitterschap, ook gericht op een heel actueel onderwerp de energie transitie en duurzaamheidsvraagstukken.
Hierbij is ons doel om er voor te zorgen dat er voldoende energie en watervoorzieningen beschikbaar zijn voor de bedrijven in de Gemeente Dronten. Dit geldt voor bedrijven die zich al gevestigd hebben in de Gemeente Dronten en verder willen groeien, maar ook voor ondernemers die zich hier nog willen gaan vestigen.

Economisch Platform Dronten (EPD) –
Gemeente Dronten

Wat hebben ondernemers nodig om succesvol te zijn in Dronten? Nou, de gemeente en ondernemers werken samen in het Economisch Platform Dronten (EPD) om dat te achterhalen. Binnen het EPD geven ondernemers op een informele manier hun advies over wat ze nodig hebben en wat ze vinden van het gemeentebeleid. Dit advies wordt altijd aangeboden aan de gemeenteraad, zij beslissen wat ze met het advies doen. Het doel van het EPD is om samen te zorgen voor een bruisend ondernemersklimaat in Dronten. 

EPD
Landbouw 
 

– OVDD bestuurslid: Ferdinand Zomerman

EPD Vrijetijdseconomie 

OVDD bestuurslid:
vacant
 

EPD Bedrijventerreinen 

OVDD bestuursleden: Barend Jan Kroese  

EPD
Retail 
 

OVDD bestuurslid:
Michiel
Tietema
 

Voor het thema veiligheid is bestuurslid Harry de Jong contactpersoon.

Elke maand hebben we een bestuurlijk overleg met wethouder EZ en een beleidsmedewerker EZ van gemeente Dronten.
Verslaglegging gesprekken OVDD en Gemeente Dronten – Gemeente Dronten

Kennis delen

Kennis delen is interessant voor ondernemers onderling omdat het hen in staat stelt om van elkaars expertise en ervaring te leren. Door kennis te delen kunnen ondernemers nieuwe ideeën opdoen, problemen oplossen, en groeimogelijkheden identificeren.

Waarom is dit interessant voor mij?

Het delen van kennis kan helpen om samenwerkingen en partnerships te versterken en om een sterker netwerk op te bouwen. Het kan ook bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de individuele bedrijven en de sector als geheel.  

Voorbeelden van kennis delen

‘Open Hiring’ van Upgrade Jezelf

Na onze Algemene Ledenvergadering in november 2023 konden leden aanhaken bij de kennissessie ‘Open Hiring van Upgrade Jezelf. 

Jouw onderneming fiscaal-juridisch slagvaardig

OVDD en Countus hebben een kennissessie georganiseerd om leden te inspireren over de kansen voor de eigen onderneming.

Netwerken

Voor ondernemers is netwerken van essentieel belang. Het opbouwen van waardevolle relaties met andere professionals biedt niet alleen nieuwe zakelijke kansen, maar kan ook leiden tot kennisdeling, samenwerkingen en groei van het klantenbestand.

Waarom is dit interessant voor mij?

Een sterk zakelijk netwerk kan helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van een onderneming, het verkrijgen van waardevolle informatie en het ontdekken van potentiële partners of investeerders.

Ondernemers die actief investeren in hun netwerk, plukken doorgaans de vruchten van een bloeiende en succesvolle onderneming. 

Voorbeelden van netwerken

Running business

Een uniek evenement waarbij je de kans kreeg om bij 3 verschillende bedrijven binnen te kijken op één avond!

Nieuwjaarsfeest met de verkiezing Ondernemers van het Jaar

Elk jaar organiseert OVDD de verkiezing Ondernemer van het Jaar en laat de prijsuitreiking plaats vinden tijdens het nieuwjaarfeest. Dit is hét jaarlijkse evenement waar je kunt netwerken.

Lid worden?

Ben jij een ondernemer die op zoek is naar belangenbehartiging, waardevolle informatie en de mogelijkheid om je stem te laten horen?

Word lid van onze vereniging en sluit je aan bij een dynamische community van gelijkgestemde ondernemers.

R
Netwerken
R
Lobbykracht
R
Evenementen

FAQ

Hoe kan ik lid worden van OVDD?

Door op deze link te klikken ga je naar de informatiepagina voor nieuwe leden.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap bij OVDD?

Je krijgt toegang tot netwerkevenementen, je belangen worden behartigd bij gemeente Dronten en je kunt deelnemen aan verschillende kennissessies. Elk jaar is er een Nieuwjaarsfeest, met de verkiezing Onderneming van het Jaar en het Zomerfeest.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Stuur een bericht aan info@ovdd.nl, waarin je aangeeft dat je je lidmaatschap wilt opzeggen en waarom je je lidmaatschap wilt opzeggen. Lidmaatschappen zijn per kalenderjaar. Opzegging dient voor 1 december te gebeuren. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Kan ik als niet-ondernemer of ondernemer van buiten gemeente Dronten ook lid worden van OVDD?

In principe is het lidmaatschap van de OVDD alleen voor ondernemers. Wanneer je oud-ondernemer bent kun je betrokken blijven met een klein lidmaatchap, er is dan geen stemrecht. Wanneer je onderneming buiten gemeente Dronten is gevestigd, kun je donateur worden. Hiervoor geldt een tarief van € 500 per jaar. Je hebt alle zelfde rechten, behalve het stemrecht bij een ALV. Klik op deze link om lid te worden.