belangenbehartiging.jpg
13 mrt 2024 Huisvesting arbeidsmigranten | Opnieuw brief OVDD aan de raad en het College

Morgenavond, 14 maart, is er een oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarbij het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten ook aan de orde komt, naar aanleiding van de deal die gemeente Dronten met De Regt wil sluiten. Vanuit OVDD hebben wij onze zorgen geuit en opnieuw vragen gesteld. Onderstaande brief is verzonden aan het College van B&W en aan de (burger)raadsleden van gemeente Dronten.

>> download hier de brief << (pdf opent in nieuw venster)


Geacht College en geachte (burger)raadsleden van gemeente Dronten,

Ter voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering van a.s. donderdag 14 maart 2024 inzake de afspraken die getroffen zijn met De Regt willen wij als Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) nog een aantal zaken ter overweging meegeven.

Samengevat gaat het ons om de volgende vragen en punten die we bij u onder de aandacht willen brengen:
• De overeenkomst met De Regt is sterk gericht op het oplossen van de overlast in Dronten Noord en de wens voor nieuwe huisvesting arbeidsmigranten. Waarom is de deal met De Regt gekoppeld aan het vestigen van arbeidsmigranten?
• Is er onderzocht of de overlast van studenten op een andere manier kan worden opgelost?
• Is er onderzocht wat de mogelijke gevolgen zullen zijn van de deal met De Regt:
o Wat zijn de gevolgen voor het vestigingsklimaat in Dronten?
o Waar gaan we straks onze bedrijven plaatsen?
o Wat zijn de gevolgen voor het HBO-onderwijs?
o Waarom is niet ingezet op een nieuwe accommodatie voor studenten?
• Wij zijn als OVDD bang dat als onderhavige overeenkomst akkoord wordt bevonden door de gemeenteraad dat dan automatisch ook wordt ingestemd met het vestigen van de arbeidsmigranten op De Poort van Dronten en aan de Colijnweg en dat er dan geen weg terug meer is (part of the deal). Dit gevoel wordt ondersteund omdat m.b.t. deze locaties ook geen kwaliteitstoets hoeft plaats te vinden en voor de overige locaties wel.
• Is er hier wel sprake van een transparante en eerlijke overheid? Heeft iedereen eenzelfde kans gehad?

In ons eerdere schrijven aan u, d.d. 12 december 2023, hebben wij onze zorgen uitgesproken over de procedure die gevolgd wordt omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten.

De casus van het huisvesten van arbeidsmigranten is onlosmakelijk verbonden met deal die gemaakt is met De Regt. Als OVDD hebben wij de afgelopen periode veel vragen hier omtrent gesteld en wat ons betreft is er op deze vragen nog onvoldoende antwoord of helderheid gegeven door gemeente Dronten.

Zo is ons nog altijd niet duidelijk waarom de deal van De Regt gekoppeld is aan de huisvesting van arbeidsmigranten? Waarom zijn er niet eerst afspraken gemaakt met De Regt over de huisvesting van studenten? De regeling zoals nu getroffen heeft tot gevolg dat De Regt -ogenschijnlijk - veel voordelen krijgt in de hele procedure rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo is de vraag, als de deal van De Regt er niet was geweest, of er ook sprake was geweest van de huisvesting van arbeidsmigranten op dezelfde locaties als nu aangewezen.

Daarnaast wordt de indruk gewekt dat De Regt een groot voordeel krijgt bij het verder participeren van de huisvesting van arbeidsmigranten aangezien op deze locaties de kwaliteitstoets komt te vervallen. De vraag die daarop rijst is: heeft De Regt nu niet een onevenredig voordeel ten aanzien van andere ondernemers die ook arbeidsmigranten willen gaan huisvesten?

De aanleiding voor het sluiten van een deal met De Regt was dat er al jarenlang, overlast werd ervaren door studentenhuisvesting in Dronten Noord. Door de deal van De Regt, komt er een einde aan de bewoning door studenten op deze locatie. Maar het is nog onduidelijk waar deze studenten dan wél gehuisvest moeten gaan worden.

Wij als OVDD maken ons hier grote zorgen over, gemeente Dronten dient juist aantrekkelijk te zijn en te blijven voor studenten, juist studenten zijn de toekomst. Het is onduidelijk hoe nu concreet de huisvesting van deze studenten wordt opgelost. Daarnaast is nog altijd de vraag of er geen andere mogelijkheden waren ter voorkomen van overlast van studenten.

Doordat de casus van De Regt en de huisvesting arbeidsmigranten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan de beslissing die nu door u genomen wordt als raad verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijfsleven in Dronten. Wanneer de deal wordt gesloten is de huisvesting van ruim 300 arbeidsmigranten op bedrijventerreinen een feit.

Er is op dit moment al te weinig beschikbare industriegrond voor nieuwbouw. Er is ons inziens nog altijd onvoldoende onderzocht welke impact de huisvesting van arbeidsmigranten op de aangewezen locaties heeft en welke gevolgen dit mogelijk heeft in geval van toekomstige uitbreidingen van de industrieterreinen.

Nog altijd hebben wij de indruk dat er veel druk ligt op de totstandkoming van deze deal met De Regt. Ons inziens is de impact van deze deal onvoldoende in kaart gebracht. Het lijkt ons gezien bovenstaande dat het niet verantwoord is om in te stemmen met het voorstel zoals gemaakt is met De Regt. Het lijkt ons goed om eerst nader onderzoek te verrichten naar de - mogelijke - gevolgen van de deal met De Regt en pas dan een verantwoord besluit te nemen.

Graag krijgen we een terugkoppeling van u over onze zorgen en vragen zoals verwoord in deze brief.

Wij wensen u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemersvereniging De Driehoek

Eerder verzonden brieven over dit onderwerp:
12 december 2023 Brief OVDD aan gemeenteraad
5 december 2023 Brief aan leden van OVDD

Lees meer over de informatieavond van volgende week (19 maart) via deze link.

23 mei 2024 OVDD | Algemene Ledenvergadering (met eten vooraf)OVDD | Algemene Ledenvergadering (met eten vooraf)
24 mei 2024 Ledenactiviteit | Open huis Pensionado'sLedenactiviteit | Open huis Pensionado's
24 mei 2024 OVDD en gemeente | Bestuurlijk OverlegOVDD en gemeente | Bestuurlijk Overleg
 
Agenda / evenementen

Algemeen nieuws

banner-2608475_1280 - rechtenvrije foto via Pixabay.jpg
15 mei 2024 Ondernemersorganisaties trappen EU-campagne formeel af
Ondernemersorganisaties trappen EU-campagne formeel af
schokland-bron-visit-flevoland-72dpi 600x400.jpg
15 mei 2024 Subsidie beschikbaar voor erfgoedbeleving Flevoland
Subsidie beschikbaar voor erfgoedbeleving Flevoland
luweland.png
14 mei 2024 15 juni: Inspiratie event in Swifterbant
15 juni: Inspiratie event in Swifterbant
stat van flevoland.jpg
13 mei 2024 Volop inspiratie bij de derde Staat van Flevoland
Volop inspiratie bij de derde Staat van Flevoland
2024-04-22 12_11_29-STO Dronten Factsheet23.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png
22 apr 2024 STO zoekt bedrijven i.v.m. plannen 2025-2029
STO zoekt bedrijven i.v.m. plannen 2025-2029
belangenbehartiging.jpg
19 apr 2024 OVDD ontvangt antwoordbrief van gemeente Dronten
OVDD ontvangt antwoordbrief van gemeente Dronten
ondernemerschap praght.jpg
17 apr 2024 Mogelijkheid tot inspraak nieuwe voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Mogelijkheid tot inspraak nieuwe voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Govert Buijs Folosofisch cafe.jpg
15 apr 2024 19 april: Hebben wij een economie of heeft de economie ons?
19 april: Hebben wij een economie of heeft de economie ons?
afbeelding ter illustratie buren ontmoeten buren bhz 03.jpg
11 apr 2024 24 april: Buren ontmoeten buren | Biddinghuizen
24 april: Buren ontmoeten buren | Biddinghuizen
MIT subsidie.png
9 apr 2024 Subsidie voor innovatieve haalbaarheidsprojecten geopend
Subsidie voor innovatieve haalbaarheidsprojecten geopend
fairtradegemeente.jpg
3 apr 2024 Infspiratiebijeenkomst over Fairtrade
Infspiratiebijeenkomst over Fairtrade
hoogspanningsmasten - foto via gemeente Dronten.jpg
30 mrt 2024 Stel uw vragen over de hoogspanningsverbinding op 11 april a.s.
Stel uw vragen over de hoogspanningsverbinding op 11 april a.s.
Event-Warmte-Energie-2023 (002).jpg
29 mrt 2024 Event Warmte & Energie krijgt vervolg op 12 oktober a.s.
Event Warmte & Energie krijgt vervolg op 12 oktober a.s.
runningbusiness4april.jpg
27 mrt 2024 4 april: OVDD Running Business!
4 april: OVDD Running Business!
belangenbehartiging.jpg
22 mrt 2024 Studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting
Studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting
hiring-g218b1fc82_1920.jpg
15 mrt 2024 Verantwoordelijkheidsgevoel? We zoeken jou!
Verantwoordelijkheidsgevoel? We zoeken jou!
_MG_3453 OVDD verkiezing © Fotostudio Wierd.jpg
15 mrt 2024 Flevopenningen Ondernemersgala in jubilerend Zeewolde
Flevopenningen Ondernemersgala in jubilerend Zeewolde
Handel en wandel editie 01 2024.jpg
14 mrt 2024 Handel & Wandel editie 1 2024 is uit!
Handel & Wandel editie 1 2024 is uit!
belangenbehartiging.jpg
13 mrt 2024 Huisvesting arbeidsmigranten | Opnieuw brief OVDD aan de raad en het College
Huisvesting arbeidsmigranten | Opnieuw brief OVDD aan de raad en het College
Belevenissenbos-2.jpg
11 mrt 2024 Subsidie beschikbaar voor initiatieven die het verhaal van Flevoland vertellen
Subsidie beschikbaar voor initiatieven die het verhaal van Flevoland vertellen
Laatste foto's
2023 09 07 Broekhuis Dronten 01.jpg OVDD bij Broekhuis Dronten 7sept2023

Contact

Ondernemersvereniging De Driehoek
info@ovdd.nl

Verenigingsmanagment

Tineke Stuifzand
Parksingel 61
8256 GG Biddinghuizen
T 06 - 82 69 59 70

IBAN: NL59 ABNA 0471 2881 60

Volg ons

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Sitemap

Home
Netwerken
Belangenbehartiging
Actueel
Onderneming van het Jaar
Over OVDD
Leden
Contact
Inloggen Mijn OVDD

Lid worden

Investeer vandaag nog in een interessant netwerk van ondernemers in uw eigen gemeente Dronten: word lid van de OVDD!

Nu lid worden

Suggesties

Heeft u suggesties voor de OVDD? Of heeft u nieuws voor op de website? Laat het ons weten via info@ovdd.nl

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren