belangenbehartiging.jpg
12 dec 2023 Brief OVDD aan gemeenteraad m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten

Update 14 december: het onderwerp is van de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 14 december gehaald en wordt op een nader te bepalen moment na de jaarwisseling opnieuw geagendeerd.
-----------
Naar aanleiding van onder meer de gemeenteraadsvergadering van 7 december jl. heeft het bestuur van OVDD onderstaande brief vandaag verzonden aan de gemeenteraad.


Geachte (burger)raadsleden van gemeente Dronten,

Naar aanleiding van de beeldvormende raadsvergadering van d.d. 7 december 2023, vinden wij als bestuur van OVDD het noodzakelijk om een aantal zaken onder uw aandacht te brengen voordat de beslissing van instemming wordt gegeven aan het aanpassen van het beleid voor arbeidsmigrantenhuisvesting.

Ten eerste zijn wij content dat er eindelijk wordt doorgepakt op het dossier arbeidsmigranten. Al jaren wordt er over gesproken, maar het werd nooit concreet. Nu komt alles, voor ons in ieder geval, in een hele forse stroomversnelling waarbij wij wel heel snel moeten schakelen om de gevolgen van deze aanpassing goed te duiden.

Wij hebben ons zo goed mogelijk ingelezen en hebben dus ook de beeldvormende vergadering gevolgd.

Als OVDD maken wij ons voornamelijk zorgen over de impact die het huisvesten van arbeidsmigranten heeft op de toekomst van de bedrijventerreinen. Er is op dit moment al te weinig beschikbare industriegrond voor nieuwbouw. Het college stelt voor om op 2 locaties huisvesting op bedrijventerreinen mogelijk te maken. Het is ons inziens onvoldoende onderzocht welke impact de huisvesting van arbeidsmigranten op de aangewezen locaties heeft en welke gevolgen dit mogelijk heeft in geval van toekomstige uitbreidingen van de industrieterreinen. Laten we voorkomen dat we over 5-10 jaar zeggen, als we dit geweten hadden dan hadden we…..

Ook de impact op de bestaande bedrijven en bewoners die gevestigd zijn aan of in de nabijheid van de locaties aan de Poort van Dronten en Colijnweg is ons inziens onvoldoende onderzocht. Uit geen van de onderliggende rapporten waarop nu een besluit wordt genomen is de impact op bijvoorbeeld gewasbestrijding, geluidsnormeringen of (het wijzigen van) een industrieklasse meegenomen.

Ten aanzien van de Poort van Dronten, deze locatie bevindt zich in de bebouwde kom. Het eigen beleid van de Gemeente Dronten is dat er geen grootschalige (> 150) opvang van arbeidsmigranten binnen de bebouwde kom mag plaatsvinden. In de planvorming welke nu ter goedkeuring bij u als raad ligt wordt er echter gesproken over de opvang van 300 arbeidsmigranten. Hier komen in potentie nog eens 300 plekken bij als ook de “reservelocatie” benut gaat worden.

Het is ons niet duidelijk of de huisvesting gevolgen heeft tot het eerder opgestelde beleid en wat de gevolgen zijn van het wijzigen van het Afwijkingenbeleid 2024. Als voorbeeld noemen wij artikel 8.3 lid 2. Hierin staat dat lid 1 niet van toepassing is voor de locaties Op de Poort van Dronten en aan de Colijnweg. Dit houdt ons inziens in dat er voor deze locaties geen kwaliteitscommissie komt die de ruimtelijke inpasbaarheid, kwaliteit van de huisvesting en het borgen van goede leefbaarheidssituaties van de arbeidsmigranten beoordeelt en dus hierover ook geen zwaarwegend advies zal uitbrengen aan raad en college over de wenselijkheid van het initiatief en of deze locaties voor verlening of weigering in aanmerking komt. Wij vinden dit zeer onwenselijk. Wij ervaren dit dat de indieners hierbij een card blanche krijgen. In lid 5 van artikel 8.3 staat ook dat grootschalige huisvesting niet is toegestaan binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de randen van de bebouwde kom. Het initiatief aan De Poort van Dronten, locatie 1, voldoet hier niet aan, deze locatie ligt niet aan de rand van de bebouwde kom.

Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de duur van de huisvesting is. Praten we nu over het tijdelijk of permanent huisvesten van arbeidsmigranten? Tijdens de beeldvormende vergadering gaf verantwoordelijk wethouder Van Bergen aan dat het om 10 tot 15 jaar zou gaan. Is dit zeker? Hoe kan een besluit worden genomen ten aanzien van arbeidsmigranten zonder dat er duidelijkheid is over een cruciaal punt?

Duidelijk is geworden dat gemeente Dronten erg veel haast heeft in het nemen van deze beslissing. Gezien het delicate onderwerp en het feit dat gemeente Dronten herhaaldelijk benoemt dat participatie één van de belangrijkste aandachtspunten is, begrijpen wij nog altijd niet de urgentie om nu zo snel een beslissing te nemen over dit onderwerp. Ook bij de ontwikkeling van deze planvorming zijn buurtbewoners en stakeholders niet betrokken geweest. Wij doen hierbij dan ook een dringende oproep om bewoners en andere belanghebbenden tijdig te informeren. Er wordt meermaals aangegeven dat het participatieproces nog komt, maar als we artikel 8.3 lid 2 lezen vragen we ons af of dit wel van toepassing is als er geen kwaliteitscommissie wordt ingesteld.

Tijdens de raadvergadering is benoemd dat toekomstige beoogde beslissingen zullen worden gepubliceerd in de Flevopost. Dit is al enige tijd niet meer de procedure die gevolgd wordt door gemeente Dronten. Vergunningsaanvragen worden alleen nog maar gepubliceerd op de website van gemeente Dronten, dit betekent dat verlangd wordt van burgers en stakeholders dat zij regelmatig op de website kijken om tijdig inzicht te hebben in de planvorming. Het zou wenselijk zijn om per direct de publicaties van alle vergunningsaanvragen weer in de Flevopost te vermelden.

Onze slotsom is dat wij de indruk hebben dat in een traject dat reeds jaren loopt, nu ineens alles met stoom en kokend water besloten moet worden. Dit staat in geen verhouding met de tijd welke reeds vooraf gegaan is in dit proces. Tijd welke naar ons idee ook gebruikt had kunnen worden om reeds antwoorden te verzamelen op alle vragen en (ontbrekende) informatie welke er nu nog blijken te zijn.

Hierdoor lijkt het ons niet verantwoord om op dit moment in te stemmen met het voorstel tot afwijkingen van het beleid arbeidsmigrantenhuisvesting. Uitstel, waarbij o.a. een goede omgevingsanalyse wordt gemaakt van de impact op de industrieterreinen en de gevolgen van het aanpassen van het Afwijkingenbeleid 2024 beter in beeld wordt gebracht, lijkt ons een goede strategie om een verantwoord besluit te nemen.

Wij wensen u veel wijsheid bij het uitbrengen van uw advies.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemersvereniging De Driehoek

Download hier de brief in pdf (opent in nieuw venster)

26 feb 2024 12:45 uur | Kennisdag Bodem en Water12:45 uur | Kennisdag Bodem en Water
7 mrt 2024 17:15 uur | OVDD businessborrel bij Aan de Fonteyn17:15 uur | OVDD businessborrel bij Aan de Fonteyn
14 mrt 2024 OVDD | BestuursvergaderingOVDD | Bestuursvergadering
 
Agenda / evenementen

Algemeen nieuws

Copiatek.png
22 feb 2024 Copiatek haalt in week 10 oude IT-apparatuur op voor Stichting Leergeld
Copiatek haalt in week 10 oude IT-apparatuur op voor Stichting Leergeld
dienstverlening gemeente dronten.jpg.png
16 feb 2024 Wat vind je van het ondernemersklimaat in onze gemeente?
Wat vind je van het ondernemersklimaat in onze gemeente?
Gemeentehuis Dronten - foto webs OVDD.jpg
16 feb 2024 Informatieavond voor ondernemers n.a.v. aangehouden raadsvoorstel
Informatieavond voor ondernemers n.a.v. aangehouden raadsvoorstel
rechtenvrije foto via pixabay
13 feb 2024 SLIM-subsidie 2024: investeer in de ontwikkeling van je personeel
SLIM-subsidie 2024: investeer in de ontwikkeling van je personeel
euro-g7a4d1d481_1920.jpg
8 feb 2024 MKB bedrijven in Flevoland kunnen tegemoetkoming energiekosten aanvragen
MKB bedrijven in Flevoland kunnen tegemoetkoming energiekosten aanvragen
worker-5736096_1280.jpg
7 feb 2024 MKB'ers laten zich niet financieren door Investeringsmaatschappij Horizon
MKB'ers laten zich niet financieren door Investeringsmaatschappij Horizon
wpgroen.jpg
6 feb 2024 ‘Mededeling TenneT enorme domper voor energietransitie en vestigingsklimaat’
‘Mededeling TenneT enorme domper voor energietransitie en vestigingsklimaat’
elburgerbrug-21- foto via bhznet.jpg
2 feb 2024 Vanaf 18 maart: Onderhoud Elburgerbrug en kruispunt Elburgerweg
Vanaf 18 maart: Onderhoud Elburgerbrug en kruispunt Elburgerweg
brick-wall-1834784_1280.jpg
29 jan 2024 CBS: jonge mkb’er heeft behoefte aan externe financiering
CBS: jonge mkb’er heeft behoefte aan externe financiering
logo rotary en RYLA.jpg
23 jan 2024 Heb jij talent voor samenwerking en leiderschap en ben je tussen de 20-28 jaar?
Heb jij talent voor samenwerking en leiderschap en ben je tussen de 20-28 jaar?
bert gijsberts overleden.jpg
17 jan 2024 Oud-gedeputeerde Bert Gijsberts (70) overleden
Oud-gedeputeerde Bert Gijsberts (70) overleden
winnaars  OVDD verkiezing 2023 © Fotostudio Wierd.jpg
14 jan 2024 PPP Nederland verkozen tot Onderneming van het Jaar
PPP Nederland verkozen tot Onderneming van het Jaar
shutterstock_418540696 - foto via Countus ontvangen.jpg
11 jan 2024 Jouw onderneming fiscaal-juridisch slagvaardig!
Jouw onderneming fiscaal-juridisch slagvaardig!
STO 25 januari.jpg
10 jan 2024 STO 25 januari | Voor alle technische / techniek gerelateerde bedrijven
STO 25 januari | Voor alle technische / techniek gerelateerde bedrijven
Visual Social 3-2 Meerpaal - Welkom.jpg
2 jan 2024 Een ondernemend en slagvaardig 2024 gewenst
Een ondernemend en slagvaardig 2024 gewenst
Open hiring werkt! - Upgrade jezelf Regio Zwolle .png
20 dec 2023 Upgrade jezelf: Open Hiring werkt!
Upgrade jezelf: Open Hiring werkt!
Ondermijning ondernemer slachtoffer.png
20 dec 2023 "Je kan maar een keer nee zeggen"
"Je kan maar een keer nee zeggen"
Gaetana Ferla - foto bmoments Bonny Vrielink.jpg
15 dec 2023 Gaetana Ferla presenteert OVDD Nieuwjaarsfeest
Gaetana Ferla presenteert OVDD Nieuwjaarsfeest
Provinciehuis-2010.jpg
13 dec 2023 Tot 16 januari zienswijze inz. economisch beleid Flevoland mogelijk
Tot 16 januari zienswijze inz. economisch beleid Flevoland mogelijk
belangenbehartiging.jpg
12 dec 2023 Brief OVDD aan gemeenteraad m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten
Brief OVDD aan gemeenteraad m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten
Laatste foto's
2023 09 07 Broekhuis Dronten 01.jpg OVDD bij Broekhuis Dronten 7sept2023

Contact

Ondernemersvereniging De Driehoek
info@ovdd.nl

Verenigingsmanagment

Tineke Stuifzand
Parksingel 61
8256 GG Biddinghuizen
T 06 - 82 69 59 70

IBAN: NL59 ABNA 0471 2881 60

Volg ons

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Sitemap

Home
Netwerken
Belangenbehartiging
Actueel
Onderneming van het Jaar
Over OVDD
Leden
Contact
Inloggen Mijn OVDD

Lid worden

Investeer vandaag nog in een interessant netwerk van ondernemers in uw eigen gemeente Dronten: word lid van de OVDD!

Nu lid worden

Suggesties

Heeft u suggesties voor de OVDD? Of heeft u nieuws voor op de website? Laat het ons weten via info@ovdd.nl

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren