belangenbehartiging.jpg
5 dec 2023 Reactie op communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten

Aan: leden van OVDD
Betreft: Reactie op communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten
Datum: 5 december 2023

Beste leden van OVDD,

Op donderdag 23 november zijn wij als OVDD verrast door het bericht in de media dat er een overeenkomst is bereikt met familie De Regt inzake studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting. Deze overeenkomst maakt deel uit van een beleid waarbij gemeente 1.050 arbeidsmigranten op vier verschillende locaties in de gemeente Dronten wil huisvesten. Familie De Regt krijgt het recht om twee locaties van ieder 300 plekken in te vullen, aan de Colijnweg (300) en op de Poort van Dronten (300).

Als OVDD is één van onze belangrijkste speerpunten het behartigen van de belangen van onze leden. Dit doen wij onder andere door één keer per maand aan te sluiten bij het Bestuurlijk Overleg met gemeente Dronten. In dit overleg is het onderwerp arbeidsmigrantenhuisvesting met regelmaat aan de orde gekomen. Echter over de nu gemaakte overeenkomst met De Regt - welke ruim vier jaar in beslag heeft genomen - is nooit gesproken. Als bestuur van OVDD vinden wij deze manier van communiceren zeer teleurstellend en dit heeft een direct gevolg voor onze geloofwaardigheid in het samenwerken en het samen optrekken in gezamenlijke opgaven.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media heeft er op woensdagmiddag 29 november jl. een gesprek plaatsgevonden tussen OVDD, Wethouder Van Bergen, Wethouder Lap en de heer Hegger (strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling). Tijdens dit overleg is onder andere ingegaan op het proces dat vooraf is gegaan aan de overeenkomst met De Regt. Gemeente Dronten gaf aan dat er juridisch geen andere mogelijkheden waren die tot een andere overeenkomst hadden kunnen leiden.

Naast de afspraken met De Regt, heeft gemeente Dronten middels een beleidsplan drie andere locaties aangewezen als mogelijke huisvestingslocatie voor nog eens 450 Arbeidsmigranten. Gemeente heeft hierdoor haar ambitie om tot 2030, 1.050 arbeidsmigranten te huisvesten in één keer ingevuld. Naast de locaties die zijn toegezegd aan De Regt (600), heeft gemeente zelf de volgende locaties aangewezen:

• Kromme Rijn (150)
• Roodbeenweg (300)
• Reservelocatie Bruggenpoort (300)

“Initiatiefnemers die op een andere locatie in de Gemeente Dronten arbeidsmigranten willen huisvesten zullen afzonderlijk op hun kwaliteit worden beoordeeld”, aldus gemeente Dronten. “De verwachting is echter dat er geen nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld voor 2030.”

De overeenkomst die gemeente Dronten heeft gesloten en haar voornemen om daarnaast nog eens 450 plekken aan te wijzen, is het startpunt van verschillende procedures (o.a. bestemmingsplanwijzigingen en vergunningstrajecten). “Bij deze procedures zullen ook de omwonenden van de locaties zo goed als mogelijk worden betrokken bij de planvorming”, aldus de Burgemeester in zijn raadsinformatiebrief van d.d. 17 oktober 2023. Als bijlage is tevens een door gemeente Dronten opgesteld overzicht van het vervolgtraject toegevoegd.

Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en gaan wij ervan uit dat gemeente Dronten ons vanaf nu op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Gemeente Dronten heeft naar aanleiding van ons gesprek aangegeven dat er op korte termijn een informatieavond zal worden georganiseerd.

We begrijpen dat de huisvesting van arbeidsmigranten op de genoemde locaties impact kan hebben op ondernemers en direct betrokkenen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben rondom dit onderwerp, kun je altijd contact met OVDD opnemen via info@ovdd.nl. Wij zullen opmerkingen en vragen onder de aandacht van gemeente Dronten brengen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemersvereniging De Driehoek

Bijlagen:
Bovenstaande brief in pdf
231130 A-7 Raadsinformatiebrief overeenkomst inzake terugbrengen aantal studentenwoningen in Dronten-Noord (451616)
Document met vervolgtraject (informatie vanuit gemeente)

Bovenstaande is vanmorgen aan de leden verzonden via een e-mailbericht

26 feb 2024 12:45 uur | Kennisdag Bodem en Water12:45 uur | Kennisdag Bodem en Water
7 mrt 2024 17:15 uur | OVDD businessborrel bij Aan de Fonteyn17:15 uur | OVDD businessborrel bij Aan de Fonteyn
14 mrt 2024 OVDD | BestuursvergaderingOVDD | Bestuursvergadering
 
Agenda / evenementen

Algemeen nieuws

Genomineerden OVDD-2422 ©FotostudioWierd - webs600.jpg
8 dec 2023 Genomineerden Onderneming van het Jaar 2023 zijn bekend!
Genomineerden Onderneming van het Jaar 2023 zijn bekend!
belangenbehartiging.jpg
5 dec 2023 Reactie op communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten
Reactie op communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten
the-turret-1709763_1280 - rechtenvrije foto via Pixabay.jpg
27 nov 2023 Reactie ondernemersorganisaties op de verkiezingen
Reactie ondernemersorganisaties op de verkiezingen
agriculture-3725432_1280.jpg
23 nov 2023 6 december: Bijeenkomst Veilig en leefbaar buitengebied
6 december: Bijeenkomst Veilig en leefbaar buitengebied
toekomstvisie dronten.png
22 nov 2023 Uitnodiging werkateliers Toekomstvisie Dronten 2050
Uitnodiging werkateliers Toekomstvisie Dronten 2050
KvK info mbt verkiezingen.png
7 nov 2023 Verkiezingen 2023: de politieke plannen voor het mkb
Verkiezingen 2023: de politieke plannen voor het mkb
2023-11-02 10_37_31-Informatiebijeenkomst ondernemers - Gemeente Dronten en nog 1 andere pagina - Pe.png
3 nov 2023 13 en 14 november: Informatieavonden over de nieuwe Omgevingswet
13 en 14 november: Informatieavonden over de nieuwe Omgevingswet
webinar voorkom hacken 600x400.jpg
3 nov 2023 In 5 seconden je bedrijf weg – leer op 16 nov van een hacker hoe je dat voorkomt
In 5 seconden je bedrijf weg – leer op 16 nov van een hacker hoe je dat voorkomt
raadszaal3-2.png
31 okt 2023 15 november: Algemene Ledenvergadering OVDD
15 november: Algemene Ledenvergadering OVDD
euro-g7a4d1d481_1920.jpg
17 okt 2023 Geldfit Zakelijk roept ondernemers in zwaar weer op: verstop je niet
Geldfit Zakelijk roept ondernemers in zwaar weer op: verstop je niet
Provinciehuis-2010.jpg
9 okt 2023 Verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen
Verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen
GrowEvent JM Beeld 1.jpg
9 okt 2023 Vierde GrowEvent Jong Management
Vierde GrowEvent Jong Management
Keijter Intarcon gastspreker bij Horizon event.jpg
7 okt 2023 ‘Investeer in een duurzaam, betaalbaar en leveringszeker energiesysteem’
‘Investeer in een duurzaam, betaalbaar en leveringszeker energiesysteem’
SRa LB uitnodiging.png
3 okt 2023 In gesprek met gemeenteraadsleden over toekomst bestendig landelijk gebied
In gesprek met gemeenteraadsleden over toekomst bestendig landelijk gebied
openhiring webs.jpeg
3 okt 2023 Masterclass Open Hiring en Inclusieve Arbeidsorganisatie
Masterclass Open Hiring en Inclusieve Arbeidsorganisatie
26168 MKB-NL headerbeeld enquete 600x400.jpg
28 sep 2023 Maatschappelijke waarde MKB | reactietermijn verlengd!
Maatschappelijke waarde MKB | reactietermijn verlengd!
Handel en wandel 3 2023 foto 1.jpg
22 sep 2023 Handel & Wandel editie 3 is uit!
Handel & Wandel editie 3 is uit!
prinsjesdag.png
20 sep 2023 Prinsjesdagnieuwsbrief 2023
Prinsjesdagnieuwsbrief 2023
Peter Huijsmans bestuurslid VNO-NCWjpg.jpg
15 sep 2023 Peter Huijsmans versterkt bestuur VNO-NCW Flevoland
Peter Huijsmans versterkt bestuur VNO-NCW Flevoland
OVDD ondernemingen van het jaar-5014 ©FotostudioWierd - webs.jpg
31 aug 2023 Voordragen Onderneming van het Jaar 2023
Voordragen Onderneming van het Jaar 2023
Laatste foto's
2023 09 07 Broekhuis Dronten 01.jpg OVDD bij Broekhuis Dronten 7sept2023

Contact

Ondernemersvereniging De Driehoek
info@ovdd.nl

Verenigingsmanagment

Tineke Stuifzand
Parksingel 61
8256 GG Biddinghuizen
T 06 - 82 69 59 70

IBAN: NL59 ABNA 0471 2881 60

Volg ons

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Sitemap

Home
Netwerken
Belangenbehartiging
Actueel
Onderneming van het Jaar
Over OVDD
Leden
Contact
Inloggen Mijn OVDD

Lid worden

Investeer vandaag nog in een interessant netwerk van ondernemers in uw eigen gemeente Dronten: word lid van de OVDD!

Nu lid worden

Suggesties

Heeft u suggesties voor de OVDD? Of heeft u nieuws voor op de website? Laat het ons weten via info@ovdd.nl

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren